🤗😊سلام

✍آغازمیکنم دفتری را مرورش مایه ی آرامش است….

بودنتان

نظراتتان

نگاهتان

مایه آرامش وافتخار بنده است

 

👈دفتری پرمحتوا از کلام ولی و آقام سیدعلی خامنه ای

 

🌷باشد که عنایت صاحب الزمان عج همراهمان باشد.

 

بسم الله…

موضوعات: نکات
[چهارشنبه 1396-12-09] [ 08:58:00 ب.ظ ]